Men vi sinh, Probiotic

Thực phẩm probiotic có rất nhiều lợi ích sức khỏe, nấm sữa kefir cũng không là ngoại lệ. Lợi ích của kefir đã được chứng minh có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc...
Probiotic đang trở thành thực phẩm bổ sung phổ biến hiện nay, mỗi chế phẩm sinh học đều có những tác dụng khác nhau trên cơ thể vật chủ. Lactobacillus acidophiluslà một...